Statuten en reglementen

Download

De statuten en regelementen en het huishoudelijk regelement kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Baanregelement

Afschrijfregelement

 • De afschrijftijd is bepaald op 45 minuten voor een enkelpartij en 60 minuten voor een dubbelpartij.
 • Afschrijven gaat via internet www.afhangbord.nl of het digitale afhangbord in de hal.
 • Indien u tussentijds gaat (mee)spelen, moet u de baan verlaten als ook de eerste gebruikers de baan moeten verlaten.
 • Indien er nog banen leeg zijn, mag men geen baan afschrijven die in gebruik is.
 • Zij die bezig zijn met enkelspel, moeten overgaan op dubbelspel als andere leden dit vragen en alle banen bezet zijn.
 • Speeltijden gaan in elke 5 minuten. Bij het doorhalen van minimaal 2 passen kan een speeltijd van 45 minuten gereserveerd worden. Vanaf 3 spelers die afhangen volgt er een speeltijd van 60 minuten. Als je reeds met 2 mensen bent begonnen, dan kunnen er nog mensen bij afschrijven, mits er nog niet is afgeschreven na jullie speeltijd. Is dat niet het geval, dan wordt daarmee ook de speeltijd verlengd tot 60 minuten.
 • Basisschoolleerlingen mogen na 19.00 uur niet meer afschrijven.
 • Ben je van de baan gehaald en je wilt nog verder tennissen, gebruik dan de optie “EERSTE VRIJE BAAN”. Hiermee geeft het systeem aan dat diegene die het langst op de baan staat wordt afgehangen. Hierbij maakt het niet uit of je een single- of een dubbel partij afhangt. Ook geldt dat je eventueel na 5 minuten alweer kunt afschrijven.
 • Kortom, je kunt vaker/langer spelen dan voorheen. 
 • Succes er mee.

Afschrijfinstructie
1. Tik op “AFHANGEN”
2. Kies “EERSTE VRIJE BAAN” (of “ALLE VRIJE BANEN”).

 • a. Als je buiten op de baan ziet dat niet alle banen bezet zijn, hou er dan rekening mee dat je niet die bezette banen afhangt! Een reservering van een bezette baan kan nl. inmiddels uit het systeem gehaald zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat er niet meer gespeeld wordt op die baan.
 • b. Tijdens de avonduren: probeer rekening te houden met de verlichting. M.a.w. als baan 2 en 3 tm 7 nog vrij zijn, hang dan baan 2 af, zodat de verlichting op de banen 4 t/m 7 nog niet aan hoeven!

3. Haal nu minimaal 2 KNLTB passen door de kaartlezer rechts van het scherm.
4. Tik op het rode veld met de tekst: “SPELERS BEVESTIGEN”
5. Kies nu uit de beschikbare banen en tijden en tik deze keuze aan.
6. Hierna krijg je te zien op welke baan je speelt en hoe laat.
7. Als je later wilt bijschrijven bij een bestaande reservering of je reservering wilt wissen, tik dan eerst op “AFHANGEN” en daarna op  “OVERZICHT ALLE BANEN”. Je krijgt nu een totaal overzicht van wie er waar en wanneer speelt.

 • a. Tik op de baan waar je wilt bijschrijven en haal daarna je pas door de kaartlezer. Tik weer op “SPELERS BEVESTIGEN”
 • b. Tik op je eigen reservering en tik daarna op het rode veld “WISSEN”. Haal nu je pas door de kaartlezer en de reservering vervalt voor die baan voor iedereen!

Voor gedetailleerde uitleg hierover, klik dan even op deze link.

Introducéreglement HLTC

 • Gebruik van de tennisbanen door introducés is uitsluitend toegestaan mits vergezeld door een lid van de HLTC.
 • Ieder introducé dient zijn/haar gegevens op het formulier in de hal van het clubgebouw te vermelden. Dit dient te gebeuren voorafgaande aan het betreden van de banen.
 • Een introductiebeurt is uitsluitend geldig op de dag van inschrijving.
 • Introducés hebben op de dag van inschrijving dezelfde rechten en plichten als de gewone HLTC leden, mits bovenvermelde voorwaarden in acht zijn genomen. Dit geldt tevens voor de afschrijfregeling.
 • Een introducé mag maximaal 3 keer per seizoen onder bovenvermelde voorwaarden van de tennisbanen gebruik maken. Indien men vaker bij de HLTC wil tennissen dient men zich als lid aan te melden bij de ledenadministratie.
 • De kosten van een introductie bedragen voor de jeugd EUR. 1,50 en voor volwassenen (vanaf 18 jaar) EUR. 3,50. Deze kosten worden met de contributie van het eerstvolgende seizoen aan het HLTC lid gefactureerd.

Het bestuur van de HLTC

Huishoudelijk reglement hltc 2019 Download
Notariele akte statuten hltc 2019 Download