Bestuur en commissies

Algemeen bestuur

Voorzitter:
Edwin Boschman
(voorzitter@hltc.eu)

Secretaris:
Ruud Timmerman
(secretaris@hltc.eu)

Penningmeester:
Gerald Kuipers
(penningmeester@hltc.eu)

 

Bestuurslid Speltechnische zaken:
Inge van Loo
(speltechnischezaken@hltc.eu)

Bestuurslid Niet-Speltechnische zaken:
Arjan Wierda
(technischezaken@hltc.eu)

Bestuurslid PR & Sponsor zaken:
-
(sponsorcommissie@hltc.eu)

Jeugdcommissie
(jeugdcommissie@hltc.eu)

Voorzitter:
Evelien Montfrooy

Esther Smit
Anjo Oonk

 

 

 

 

Ledenwerving en -behoud
(werving@hltc.eu)

Lois Altenburg

Nico Berkelmans

Jeanet Couwenberg

Jolieke van Dalfsen

Annelies Disselhof

Lukas Wolf

 

Kantine commissie
(kantinecommissie@hltc.eu)

Voorzitter:
Harold Hilarius

Jerry Rorije

Rietje Altenburg

Teunis van Lohuizen

Denise en Jos Groothedde 

Elly van 't Land

Inkoper:
Ruud den Boer

Sponsor en PR commissie
(sponsorcommissie@hltc.eu)

Bert Muntinga

Geert van Walderveen

Redactie nieuwsbrief en jaarboek
(clubblad@hltc.eu)

Tiny Griffioen

 

Ledenadministratie
(leden@hltc.eu)

Marcel Leeraar
Op den oever 15
8181 WP Heerde

Verenigingscompetitieleider
(ingrid.boschman@outlook.com)

Ingrid Boschman 
06-52342850

Onderhoud 
(onderhoudscommissie@hltc.eu)

Clubhuis:
Auke Hennes

Buitenterrein:
Jan de Groot

Onderhoud Website & Facebook
(webmaster@hltc.eu)

Annelies Disselhof

Harold Hilarius