Corona Update - 5 November 2021

Beste leden en (ouders van) jeugdleden,

Helaas neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Het kabinet heeft dan ook besloten de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus weer aan te scherpen. De nieuwe maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november. Op vrijdag 12 november wordt de situatie opnieuw beoordeeld en wordt gekeken welke maatregelen dan gaan gelden.

De nieuwe maatregel voor buitensporten geeft aan dat: Een coronatoegangsbewijs nodig is bij het betreden van de binnenruimtes en terras van de sportlocatie voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit betekent dus dat iedereen die gebruik maakt van het clubhuis of het buitenterras op een vereniging een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Dit geldt ook voor de andere binnenruimtes, zoals kleedkamer, toilet en bestuurskamer. Daarnaast is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen.  

Met in ons achterhoofd de clubkampioenschappen die komende woensdag zullen beginnen hebben we de maatregel op de onderstaande manier vorm gegeven: 

  • Bij de ingang in de kantine zal het stoepbord komen te staan met de tekst ‘Scannen verplicht’, het coronatoegangsbewijs zal door de dienstdoende barmedewerker worden gecheckt, maar wij vragen een ieder om hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen;
  • De kleedkamers zullen worden afgesloten, de toiletten blijven wel toegankelijk; Controle van het coronatoegangsbewijs bij gebruik van de kleedkamers is bijna niet mogelijk. De gemeente staat toe dat de toiletten wel gebruikt kunnen worden, zonder controle coronatoegangsbewijs.

Denk eraan dat:

  • Bij het gebruik van een drankje op het terras, degene die de drankjes haalt ook zijn coronatoegangsbewijs zal moeten laten zien.

Daarnaast is besloten om de geplande feestavond, de Hollandse Avond, niet door te laten gaan. Hiermee voorkomen we eventuele problemen in de naleving van de maatregelen die gelden voor dergelijke bijeenkomsten en geven tegelijkertijd een signaal af dat wij als vereniging er achter staan om alles eraan te doen om bemettingen te voorkomen.

Ter herinnering nog even de basisregels: Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog en heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona

Veel speelplezier en houd je in het belang van je eigen gezondheid en die van anderen aan de afspraken.

Namens het bestuur,

Edwin Boschman